0
Yunus
Editör
27 Temmuz 2023 531

Bağımsızlık Sözleri

Bağımsızlık sözleri, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesiyle ilgili düşünceleri ifade eden sözlerdir. Atatürk'ün bağımsızlıkla ilgili sözleri okuyun!

Bağımsızlık İle İlgili Sözler

"Özgürlük benim doğal hakkımdır, hiçbir güç buna engel olamaz." - George Washington

"Bağımsızlık, içimizdeki gücü keşfettiğimiz ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yolculuktur."

"Hiçbir zincir, özgür bir insanın isteğiyle bağlanamaz." - Abraham Lincoln

"Bağımsızlık, her birimizin kalbindeki ateştir ve onu söndürecek hiçbir güç yoktur."

"Bir millet, özgürlüğünden vazgeçtiği anda, yaşamaktan da vazgeçmiştir." - Nelson Mandela

"Kendine inan, kendi gücünü bul ve bağımsızlıkla özgürlüğünü koru." - Bob Marley

"Özgürlük, insanın en temel hakkıdır ve bu hakkı korumak için mücadele etmek gerekir." - Aung San Suu Kyi

"Bağımsızlık, insanlığın en değerli mirasıdır ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak sorumluluğumuzdur." - Mahatma Gandhi

"Özgür olmak istiyorsan, özgürlüğü hak etmelisin ve onu korumak için mücadele etmelisin." - Martin Luther King Jr.

"Bağımsızlık, insanın kendini gerçekleştirebileceği en yüksek hedeflerden biridir." - John F. Kennedy

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
SosyalGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
SOSYALGRAM

Atatürk’ün Bağımsızlık İle İlgili Sözleri

“Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

“Bizim milletimiz vatanı için, özgürlüğü ve egemenliği için özverili bir halktır; bunu kanıtladı. Milletimiz, yaptığı devrimlerin kıskanç savunucusudur da. Benliğinde bu erdemler yerleşmiş bir milleti, yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse, hiçbir kuvvet alıkoyamaz.”

“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.”

“Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.”

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.”

“Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.”

“Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.”

“Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.”

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.”

“Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.”

Bağımsızlık Sözleri Ve Alıntıları

"Özgür olmak için özgürlük vermek gerekir." - William Wallace

"Bir ulus, kendi bağımsızlığını kazanmak için özgür iradeyle birleşmelidir." - Simon Bolivar

"Hiçbir güç, özgür bir ruhun arzusunu bastıramaz." - Ho Chi Minh

"Bağımsızlık, kendi yolumuzu seçme hakkıdır ve bu hakkı kimseye vermemeliyiz." - Kwame Nkrumah

"Özgürlük, insanların kendi kaderlerini tayin etme hakkıdır." - Franklin D. Roosevelt

"Bağımsızlık, insanların zincirlerinden kurtulduğu andır." - Bob Marley

"Bağımsızlık, insanların hayal gücüyle şekillendirebileceği bir geleceğin kapısını açar." - Ronald Reagan

"Özgürlük, hak ettiğimiz bir armağandır, ama sadece onu koruyarak sahip olabiliriz." - Nelson Mandela

"Bağımsızlık, cesur insanların mücadelesiyle kazanılır." - Mahatma Gandhi

"Özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüdür; bu nedenle onu her şeyden üstün tutmalıyız." - Voltaire

En Güzel Bağımsızlık Sözleri

"Hiçbir güç, insanın kendi özgürlüğüne inanmasından daha güçlü değildir." - Bob Marley

"Özgürlük, bir milletin ruhunda doğar ve onu canlı tutmak için mücadele eder." - Thomas Paine

"Bağımsızlık, insanın kendini keşfettiği ve gerçek potansiyeline ulaştığı bir yolculuktur." - John F. Kennedy

"Bir milletin bağımsızlığı, o milletin varoluşunun temelidir."

"Özgürlük, sınırlarınızı aşabileceğiniz ve hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir uçurumdur." - Nelson Mandela

"Kendine inan, bağımsız ol ve kendi yıldızlarının rehberliğinde ilerle." - Ralph Waldo Emerson

"Bir millet, özgür düşünebilen bireylerin toplamıdır." - Thomas Jefferson

"Özgürlük, insanlığın doğuştan gelen bir hakkıdır ve kimse bu hakkı ellerinden alamaz." - Rosa Parks

"Bağımsızlık, insanın kendi ayakları üzerinde durabilme ve kendi kararlarını verebilme yetisidir." - Mahatma Gandhi

"Özgür olmak, köle olmaktan daha zor olabilir, ancak hayatta daha değerli bir şey yoktur." - Frederick Douglass

Anlamlı Bağımsızlık Sözleri

Bir insanın gerçek bağımsızlığı, içsel gücünü bulduğu ve dış etkenlerin onu yönlendirmesine izin vermediği andadır." - Ralph Waldo Emerson

"Bağımsızlık, başkalarının onayına veya iznine bağlı olmadan kendi yolumuzu çizebildiğimiz özgürlüğün adıdır."

"Özgürlük, kendi zihnimizdeki zincirleri kırmak ve gerçek kimliğimizi keşfetmekle başlar." - Virginia Woolf

"Gerçek bağımsızlık, korkularımızı yenip içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmaktır."

"Bağımsızlık, dış etkenlerin değil, iç sesimizin bizi yönlendirdiği bir yaşam sürebilmektir."

"Bağımsızlık, bir insanın başkalarının beklentileriyle değil, kendi tutkularıyla hareket etme cesaretidir."

"Gerçek bağımsızlık, başkalarına ihtiyaç duymadan, kendi kendimize yetebilme yetisidir."

"Özgürlük, doğru olanı yapmak için cesaret bulabildiğimiz zaman elde ederiz." - Aristotle

"Bağımsızlık, düşüncelerimizin, inançlarımızın ve eylemlerimizin esiri olmamaktır."

“Gerçek özgürlük, kendimizi tanıdığımız, kabul ettiğimiz ve sevdiğimiz zamandır.”

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu