0
Yunus
Editör
31 Temmuz 2023 559

Demokrasi Sözleri

Demokrasi sözleri, demokrasi kavramının temel prensiplerini ve değerlerini ifade eder. Demokratik toplumun, insan hakları sözlerini inceleyin!

En Güzel Demokrasi Sözleri

"Demokrasi, halkın kendini yönetme iradesinin en yüce ifadesidir." - Abraham Lincoln

"Demokrasi, adaletin ve eşitliğin en iyi teminatıdır." - John F. Kennedy

"Demokrasi, toplumun her ferdine insan haklarını ve özgürlükleri sağlayan bir rejimdir." - Nelson Mandela

"Demokrasi, farklı düşüncelerin barış içinde bir araya gelerek ortak hedeflere ulaşabileceği bir sistemdir." - Franklin D. Roosevelt

"Demokrasi, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği ve kararlarını özgürce verdiği bir rejimdir." - Winston Churchill

"Demokrasi, halkın iradesinin siyasi süreçlerle yön verdiği bir yönetim biçimidir." - Thomas Jefferson

"Demokrasi, çeşitliliği kabul eden, hoşgörüye dayanan ve insan haklarını savunan bir sistemdir." - Kofi Annan

"Demokrasi, güçlünün zayıfı ezmediği, adaletin tecelli ettiği bir toplum idealidir." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, özgür düşüncenin ve demokratik değerlerin korunduğu bir toplumun temelidir." - Vaclav Havel

"Demokrasi, insan onuruna saygı duyan ve insanların kaderlerini kendi ellerine almasını sağlayan bir rejimdir." - Mahatma Gandhi

İlk Siparişine Özel %10 İndirim!
SosyalGram’ı keşfetmeniz için tüm siparişlerinizde geçerli %10 indirim bizden!
SOSYALGRAM

En Anlamlı Demokrasi Sözleri

"Demokrasi, herkesin fikrini söyleyebildiği ve herkesin değerli olduğu bir dünyaya duyulan inançtır." - Jimmy Carter

"Demokrasi, sessiz çoğunluğun sesini duyurabilmesi için bir fırsattır." - Hubert H. Humphrey

"Demokrasi, özgürlüklerin ortak paydasıdır." - Adlai Stevenson

"Demokrasi, insan haklarını koruma ve toplumsal adaleti sağlama arayışımızın en iyi yolu olduğunu kanıtlamıştır." - Desmond Tutu

"Demokrasi, adaletin temeli ve halkın umudu olmuştur." - Kofi Annan

"Demokrasi, güçsüzün güçlüye karşı eşit bir şekilde sesini duyurabileceği bir sistemdir." - Mahatma Gandhi

"Demokrasi, bir araya gelerek, birbirimizi anlayarak ve ortak hedefler için çalışarak ilerlememizi sağlar." - Barack Obama

"Demokrasi, insanların özgürce düşünebilmesi ve geleceği şekillendirebilmesi için bir alan yaratır." - Vaclav Havel

"Demokrasi, halkın kendini yönetme hakkıdır ve bu hak herkesin doğuştan sahip olduğu bir haktır." - Eleanor Roosevelt

"Demokrasi, halkın temsilcileri aracılığıyla kendi kaderini belirleyebilme yeteneğidir." - John Locke

İnsan Hakları İle İlgili Demokrasi Sözleri

"Demokrasi, insan haklarının en güçlü savunucusudur." - Vaclav Havel

"Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alındığı bir rejimdir." - Kofi Annan

"Demokrasi, insanların doğuştan sahip oldukları hakları ve değerleri korur." - Nelson Mandela

"Demokrasi, adalet, eşitlik ve insan haklarının temelini oluşturan bir sistemdir." - Jimmy Carter

"Demokrasi, her bireyin eşit değerde olduğu ve insan haklarının evrensel olarak kabul edildiği bir dünyanın anahtarıdır." - Aung San Suu Kyi

"Demokrasi, bireylerin düşünce, ifade ve inanç özgürlüğünü güvence altına alarak insan haklarına saygı duyar." - Hillary Clinton

"Demokrasi, insanların kendi geleceklerini belirleme hakkını güvence altına alır ve insan haklarını korur." - Ban Ki-moon

"Demokrasi, insan haklarına saygı duyan ve insanların katılımını teşvik eden bir yönetim biçimidir." - Desmond Tutu

"Demokrasi, insanların onurunu, özgürlüğünü ve haklarını korurken toplumda adaleti sağlar." - Martti Ahtisaari

"Demokrasi, insan haklarına dayanan ve insanların refahını amaçlayan bir sistemdir." - Ellen Johnson Sirleaf

Demokrasi Sözleri Atatürk

“Bu inkılâp milletin selâmeti namına, hak namına yapıldı. Milletimiz demokratik bir hükûmet tesis etmek sayesinde düşman ordularını imha etti. Vatanı istilâdan kurtardı.”

“Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.”

“Demokrasi, insan ırkının ümididir.”

“Demokrasi esasına müstenit hükümetlerde, hakimiyet, halka, halkın ekseriyetine aittir. Demokrasi prensibi, hakimiyetin millete ait olduğunu, başka yerde olmayacağını iltizam eder. Bu suretle, demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin, hakimiyetin menşeine ve meşruiyyetine temas etmektedir.”

“Devlet güvenliği sağlamak için, memleketi savunmak için, sağlığı yerinde, gürbüz ve anlayışları, millî hisleri, vatan sevgileri yüksek vatandaşlar ister.”

“Devlet ve milletin mukadderatında millî irade esas ve hakimdir. Ordu bu millî iradenin koruyucusudur.”

“Devlet, bütün vatandaşların devletin kanunlarını anlayıp onlara uyma lüzumunu takdir etmelerini, memleketin güvenliği ve savunması için önemli görür.”

“Devlet, tüm vatandaşların, herhangi bir sanat ve meslekte, zamanımızdaki ilerlemelerin gerektirdiği derecede başarılı olmasıyla ilgilenir.”

“Diktatör, insanların iradesini baskı altına alan ve onları itaate mecbur bırakan kimsedir. Ben, kalpleri kırmak değil, kalpleri kazanmak isterim.”

“Dünyada her millet, icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortak sayılır.”

Demokrasi Sözleri Kısa

"Özgürlük platformudur duyurduğu sesin halkın demokrasi."

"Adalet ve özgürlük üzerine inşa edilmiş bir sistemdir eşitlik, demokrasi."

"Tartışma ortamı sağlar zengin buluştuğu düşüncelerin farklı demokrasi."

"Güçlenir katılımıyla yönetimi halkın demokrasi."

"Sistemdir desteklendiği çoğulculuğun ve korunduğu haklarının insan demokrasi."

"Kaynağıdır istikrarın ve barış demokrasi temel."

"İşaretidir toplumun şekillenen iradesiyle özgür bireylerin demokrasi."

"Katılmasını sağlar hakkıyla seçilme ve seçme halkın demokrasi."

"Çözülmesini teşvik eder diyalog yoluyla çatışma yerine görüşlerin farklı demokrasi."

"Gerektirir korunmasını ve kurumların değerlerin demokrasi demokratik."

Bu içeriği beğendin mi?
Emojilerle tepkini insanlarla paylaş!
YORUMLAR
Adımı Sansürle
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
    Bu yazıya henüz yorum yapılmamış, hemen sen yap!
+
Aktif Müşteri
+
Toplam İşlem
Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
+
Sosyal Medya Platformu